Menu

Digitale infrastructuur

DINL zet zich in voor de versteviging van de digitale infrastructuur van Nederland voor een florerende digitale economie. Dit doet het onder meer door de sector zichtbaar te maken binnen relevante gremia, zich in te zetten voor innovatie en onderzoek en de Nederlandse digitale infrastructuur sector in internationale context te promoten en te vertegenwoordigen. Lees ook onze position paper ‘Nederland als digitale mainport

Digitale infrastructuur

Taxonomie

De huidige, onder andere door het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerde terminologie en taxonomie voor indeling van digitale bedrijvigheid, schiet tekort.

Digital single market

Een Europese digitale markt met gelijke regels voor iedereen (level playing field) is essentieel voor de positie van Nederland als digital gateway.

Zichtbaarheid

DINL maakt zich zorgen over het gebrek aan kennis en de geringe aandacht voor digitale thema’s bij politici. De branche kan hier zelf iets aan doen.

Ontwikkeling en proeftuinen

Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het internet zoals we dat nu kennen. Die rol moet geprolongeerd worden met proeftuinen.

Digital gateway

De overheid moet zich inzetten om Nederland te positioneren als vestigingsplaats voor online dienstverleners en digital gateway naar Europa.

Regie

Samen met andere stakeholders is DINL van mening dat digitalisering in de breedste zin op de agenda van het kabinet moet staan. Dat gaat verder dan investeringen in cyber security.

Internationale representatie

Een wereldwijde betrokkenheid van Nederland is een voorwaarde voor een sterke internationale aanwezigheid in de wereld van het internet.

Access voor bedrijfsleven

DINL roept access providers en overheden op om de vraag naar breedband door bedrijven voor te blijven, zodat het hele ecosysteem van digitale diensten kan blijven groeien.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl