Menu

Access voor bedrijfsleven

De betekenis van digitale infrastructuur voor het bedrijfsleven
Vanuit sectoren zoals transport en logistiek (transport, luchtvracht, scheepvaart, binnenvaart) wordt het begrip digitale infrastructuur voornamelijk geassocieerd met access, omdat goede access voor het meest in het oog springende en belangrijkste aspect is. Dat is een onderwerp voor de acces providers, zoals telco’s en kabelnetwerken; die niet rechtstreeks door DINL worden vertegenwoordigd.

Desondanks roept DINL de partijen en de overheid op om de vraag naar breedbandige in ruime mate voor te blijven, door investeringen en randvoorwaarden die 100% dekkend breedband met de door gebruikers gewenste eigenschappen te kunnen leveren. De oproep aan partijen is om de access zo te ontwikkelen dat het gehele ecosysteem van digitale diensten, acces/ infrastructuur en gebruik kan blijven groeien.

Landelijk dekkende toegang tot snel internet is essentieel voor digitale innovaties. Een plaats in de top-5 wereldwijd van landen met goede connectiviteit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van ons land voor digitale dienstverleners. En het is een cruciale factor voor de groei en kwaliteit van het gehele digitale ecosysteem. DINL roept daarom alle stakeholders op om te streven naar 100% landelijke dekking van breedbandige acces, vast en mobiel. Er moet blijvend worden geïnvesteerd om in die top5 wereldwijd te blijven.

Landelijke dekking
De term “Buitengebied” is misleidend. Nieuwe, moderne toepassingen zijn niet gebonden aan stedelijke gebieden. Digitale innovatie zit in de haarvaten van de samenleving. Denk aan transport over weg of water, smart farming, de noodzaak voor elke burger om digitaal met de overheid te kunnen communiceren. Elke Nederlandse consument en bedrijf zou daarom overal toegang moeten hebben tot snel internet, vast én mobiel.

Vraag
Onderzoek (van o.a Dialogic) laat een brede, landelijke en toenemende behoefte zien aan breedband Internet. Er is geen reden om aan te nemen dat de groei van de vraag binnen afzienbare tijd stabiliseert. Het is goed dat Nederland voor 95% aan de Europese norm van 30Mb/s downstream voldoet. Maar de ambitie moet zijn om in de top 5 wereldwijd te blijven.

Techniek onafhankelijk
Breedbandige toegang moet techniekonafhankelijk zijn, i.e. de afnemer moet toegang hebben tot de breedband naar keuze en met de eigenschappen die het beste passen bij zijn toepassingen. Zo heeft binnenvaart en wegtransport behoefte aan mobiele dekking op rivieren en wegen, maar hebben andere toepassingen weer vast breedbandig internet nodig, of een lage latency. Dat betekent dat de markt zodanig veelzijdig moet zijn dat het aanbod die vraag kan volgen.

Blokkades
DINL constateert dat er op veel vlakken nog blokkades zijn die deze ambities landelijk, en vaak lokaal, in de weg zitten. Zoals beperkingen m.b.t. precario, verschillen in gemeentelijk of provinciaal beleid, onvoldoende zekerheden t.a.v. de terugverdienmogelijkheden van investeringen, problemen met vraagbundeling, zaken die betrekking hebben op de toedeling van frequenties en meer.

DINL roept daarom het ministerie van EZ regie te nemen. En roept alle betrokken partijen: aanbieders van vast internet, telco’s, investeringsfondsen, gemeenten en provincies op om vaart te maken met het wegnemen van die blokkades en het zorgen voor de juiste condities om de ambitie van een plaats in de top-5, door de verdere ontwikkeling van 100% dekkend, toekomst- en groeibestendig en techniekonafhankelijk breedband internet.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl