Menu

Digital Gateway

De overheid moet zich inzetten om Nederland te positioneren als dé digitale gateway naar Europa, en dé vestigingsplaats voor online diensten en dienstverleners. Hetgeen betekent dat door de overheid (NFIA) steviger moet worden ingezet op die boodschap. Dat betekent concreet: intensiveren van alle activiteiten die bijdragen aan die positionering. Te denken valt aan een internationale campagne, vaste agendering van dit onderwerp op door overheid georganiseerde handelsmissies, Holland digitaal house voor events met staffing en funding door EZ.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl