Menu

Internationale representatie

Een randvoorwaarde voor een sterke internationale aanwezigheid in de wereld van innovatie en internet betreft de betrokkenheid van Nederland in de wereldwijde stakeholder community. Twee Nederlanders hebben een plek verworven in de Internet hall of fame, en Nederland wordt gezien als een voortrekker op allerlei gebieden. Maar zonder gerichte steun en inspanning van de overheid zou Nederland haar rol en positie in de internationale gemeenschap, en daarmee haar invloed op het denken over veel thema’s die het internet vrij, open en veilig houden – kunnen verliezen.

Om haar invloed in de werkwijze multi-stakeholder gemeenschappen te kunnen behouden, moet er actief worden ingezet op de aanwezigheid van Nederlanders in sleutelposities. Kortom, wie zijn de volgende personen in de ICANN, en wie worden straks opgenomen in de Internet hall of fame. Het is zaak dat overheid én sector hierin investeren, en bewaken dat posities structureel door Nederlanders worden bezet of ingevuld.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl