Menu

Taxonomie

De huidige, onder andere door het CBS gehanteerde terminologie en taxonomie voor indeling van de moderne online actoren schiet te kort. Daardoor worden die actoren en rollen in de sector onvoldoende herkend, en daarmee erkend. Het is daarom noodzakelijk dat een taxonomie wordt ontwikkeld en gebruikt die recht doet aan de indeling van de online wereld, en die het mogelijk maakt om de bewegingen en ontwikkelingen in de sector digitale infrastructuur te onderzoeken en te duiden. Daartoe kan een door de sector ontwikkeld model zoals hieronder afgebeeld als uitgangspunt dienen.

Bron: Fundament van onze digitale economie‘, april 2017.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl