Menu

Zichtbaarheid

DINL maakt zich zorgen over het gebrek aan kennis en de geringe aandacht voor digitale thema’s bij politici. Maar de branche kan zelf meer doen om het verhaal voor het voetlicht te brengen en kan meer initiatief tonen bij uitleg en duiding. Daarnaast kan de branche in gesprek gaan over de aanpak van de negatieve aspecten van de internet economie.

Ondernemers in de digitale infrastructuursector beseffen onvoldoende het belang van invloed en van zelfregulering. Wanneer dat onvoldoende gebeurt, is het gevaar groot dat er door gebrek aan goede informatie en door te weinig zelfregulering beleid en wetgeving komt die schadelijk is voor de sector, ondernemers uiteindelijk veel geld kan kosten of drempels opwerpt om te ondernemen en innoveren. DINL zal zich daarom inzetten voor uitleg over het belang van invloed en zelfregulering naar stakeholders, zodat de kernwaarden en belangen goed kunnen worden beschermd.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl