Menu

Cloud University

Onderwijs is een prioriteit voor DINL. De groei van de hele branche komt in gevaar door de moeilijkheid voor bedrijven in de digitale sector om goed geschoold personeel te kunnen werven. Om deze reden is in 2014 het initiatief van de Cloud University genomen. De Cloud University zet zich in op twee fronten:

 1. Het stimuleren van innovatie in het onderwijs
  Sinds de oprichting in 2014 is de Cloud University samenwerkingen aangegaan met onder meerROC Amsterdam, ROC Flevoland, ROC Albeda-Zadkine in Rotterdam, ID College in Zoetermeer, DINL deelnemer Nederland ICT en Geef IT Door om vernieuwende onderwijsprojecten te stimuleren.
  De Cloud University neemt een actieve rol in deze projecten, in het bestuur en waar nodig in de uitvoering. Wij brengen expertise, bedrijven, contacten en ideeën en faciliteren de trajecten om jongeren een opleiding te geven die beter aansluit bij de vraag van de werkgevers.
 2. Het bevorderen van instroom van afgestudeerde studenten in de branche
  Wij hebben de overtuiging dat gezien de aard van werkzaamheden het MBO hofleverancier zou moeten zijn van de sector. Via het platform dat met de Cloud University gecreëerd is, werken wij aan het informeren van MBO studenten over carrière mogelijkheden binnen de digitale sector. Daarnaast biedt het online platform van de Cloud University ondersteuning aan bedrijven, scholen en individuele studenten om stage- en/of werk/leerplekken te vinden.

Meer informatie is te vinden op www.clouduni.nl

 • Sociaal

 • Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

  Blijf op de hoogte

 • Contact

  Overgoo 13, Leidschendam, Nederland

  +31 70 762 1070

  info@dinl.nl