Menu

Investeren in uitmuntend ICT-onderwijs

DINL maakt zich zorgen over de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt op de sector die zij vertegenwoordigt. De huidige snelheid van vernieuwing in het onderwijs is ontoereikend om de de aard en inhoud van opleidingen goed aan te laten sluiten bij de stijgende behoefte aan talent in de sector. In de sector zijn in korte tijd nieuwe banen en beroepen ontstaan, waarvoor onderwijsinstellingen nog geen passende opleidingen en profielen hebben ontwikkeld of kunnen ontwikkelen. En voor met name kleine bedrijven in de sector is het lastig om goed personeel te vinden.

DINL roept alle partijen op om vaart te maken met onderwijsvernieuwing; i.e. het mogelijk te maken voor bedrijven en onderwijsinstellingen om sneller op de veranderende behoefte in te spelen.

Papers onderwijs & arbeidsmarkt

5 handreikingen voor beter ICT onderwijs

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Er ontstaan nieuwe typen bedrijven en digitale activiteiten. Daarmee ontstaan nieuwe banen en beroepen, waarvoor bestaande opleidingen niet altijd de juiste handvatten aanreiken. Het onderwijs moet flexibiliseren om zich sneller aan te kunnen passen aan de veranderende behoefte aan vaardigheden en kennis.

Diversiteit - Vrouwen in de ICT sector

De ICT sector heeft een slechte reputatie als het aankomt op genderdiversiteit. Er werken erg weinig vrouwen in de ICT, weinig jonge vrouwen kiezen voor een ICT opleiding en ook internationaal gezien doet Nederland het slecht.  Daar moet snel verandering in komen: het tekort aan ICT’ers kan alleen worden opgelost als de sector meer inclusief wordt.

Posities onderwijs & arbeidsmarkt

MBO

Het is hard nodig dat de positie van het MBO als hofleverancier van technisch geschoold talent wordt versterkt. DINL roept alle betrokkenen, waaronder het ministerie van onderwijs, onderwijsinstellingen en bedrijven op om daarop in te zetten.

Permanente educatie

“Education permanente” is een oud maar actueel thema. Voor iedereen, maar met name in de internetindustrie, is het essentieel om kennis en vaardigheden op peil te houden en voorbereid te zijn voor die continue stroom van veranderingen.

Diversiteit en arbeidsmarkt

Een belangrijk element in de verbetering van de arbeidsmarkt in de sector is het stimuleren van diversiteit, zowel vanuit algemeen maatschappelijk oogpunt als om praktische redenen. DINL roept haar achterban op om hier werk van te maken.

Cloud IT Academy

De snelgroeiende hosting en cloud industrie kan niet zonder IT-specialisten. De vraag beduidend groter dan het aanbod. Om daar iets aan te doen is de Cloud IT Academy opgericht, een initiatief van DINL, DHPA, ISPConnect en cloudbedrijven.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl