Menu

Diversiteit en arbeidsmarkt

Een belangrijk element in de verbetering van de arbeidsmarkt in de sector is het stimuleren van diversiteit. Diversiteit is niet alleen belangrijk vanuit algemeen maatschappelijk oogpunt maar ook om praktische redenen. Ten eerste is op de langere termijn de behoefte aan goed geschoold personeel groot, dan is het onverstandig om een groot deel van het arbeidspotentieel buiten beschouwing te laten. Daarbij laten diverse onderzoeken zien dat diversiteit in de opbouw van het personeelsbestand dat dit innovatie, creativiteit en productiviteit ten goede komt. Grote online ondernemingen als Google zetten daarom sterk in op diversiteit.

DINL roept haar achterban op om hier werk van te maken. Daarnaast roept DINL stakeholders uit het onderwijs en maatschappij op om de interesse voor een carrière technisch-inhoudelijke beroepen te aan te wakkeren bij alle kinderen, ongeacht geslacht of afkomst. En daarbij met name bewust te zijn van de subtiele signalen die op cruciale momenten worden gegeven aan meisjes en die een technische carrière voor hen in de weg kunnen staan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl