20 april, top over Europese telecomnetwerken

Op woensdag 20 april jl. vond in Amsterdam een top over Europese telecomnetwerken plaats waaraan de Europese Commissie en hoge ambtenaren uit EU-lidstaten deelnamen. Het doel van deze bijeenkomst was om te bespreken hoe telecomregulering in de EU gemoderniseerd kan worden. Deze regulering zal dienen als raamwerk voor connectiviteit in de Europese Digitale Interne Markt. De forse groei van de digitale economie zorgt voor een snel groeiende vraag naar snelle en betrouwbare verbindingen.

Stichting DINL en de Dutch Datacenter Association (DDA) waren uitgenodigd op deze dag om presentaties te geven over de Nederlandse digitale infrastructuur en de rol die Nederland speelt als Digital Gateway to Europe. In het najaar zal de Europese Commissie een voorstel doen voor de modernisering van de telecomregulering, en input van brancheorganisaties zoals DINL en DDA werd door de aanwezige beleidsmakers broodnodig geacht.

Zowel de vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur als lidstaten van de EU zijn het er over eens dat de regelgeving die nu voor telecomnetwerken geldt, niet zonder meer toegepast kan worden op digitale communicatiediensten. Het internet is een wezenlijk andere communicatietechnologie en moet als zodanig benaderd worden. Dat betekent dat er meer en scherper onderscheid moet worden gemaakt tussen toegang tot het internet en de diensten die door het internet gefaciliteerd worden en de mogelijkheden voor oplossingen voor vaste internettoegang verruimd moeten worden.

Deze punten, die onder andere door DINL, DDA en SURFnet werden aangedragen, werden opgepikt door de Europese gedelegeerden, wat een mooie illustratie is van het vermogen van de EU om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en regelgeving te realiseren die alle lidstaten versterkt. Eén ding stond daardoor centraal tijdens deze bijeenkomst: samenwerking. Alle betrokken partijen en landen zijn zich er van bewust dat een goed functionerende digitale interne markt afhankelijk is van het vermogen om hier samen vorm aan te geven. Daarom is tijdens deze bijeenkomst een constructieve dialoog aangegaan die de komende tijd voortgezet zal worden.

Zoeken
Related
event
De 25e editie van het ECP Jaarfestival vindt dit jaar plaats op donderdag 11 november in de Fokker Terminal in...
event
De One Conference is een internationale cybersecurityconferentie, waarbij toonaangevende sprekers inzichten en de laatste ontwikkelingen rondom cybersecurity delen. De conferentie...
event
Hoewel het lastig blijft om plannen voor evenementen te maken durft DCC het aan het einde van de zomervakantie aan:...