8 essentiële digitale levensvaardigheden voor kinderen

Een generatie geleden waren IT en digitale media nog vaardigheden die alleen noodzakelijk waren in bepaalde niches. Tegenwoordig moeten ze beschouwd worden als kerncompetenties en in de meeste gevallen als randvoorwaarde voor een succesvolle carrière.

Digitale vaardigheden zijn dat ook een essentieel onderdeel van een allesomvattend educatief programma. Zonder een landelijk digitaal educatief program zullen toegang en beheersing van technologie onevenredig verdeeld zijn binnen de samenleving. Dit leidt tot ongelijkheid en beperkt de sociale mobiliteit. Maar welke vaardigheden moeten dan aangeleerd worden? Onderstaande afbeelding geeft een indruk. Het gehele artikel is beschikbaar op de website van het World Economic Forum (Engels) en vergeet ook niet het artikel over het recent door Stichting DINL en Nederland ICT georganiseerde ‘Future skills for the digital economy’ event te lezen.

Zoeken
Related
event
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  Als een organisatie in een B2B-relatie schade lijdt door digitale...
event
Op 9 februari is het weer Safer Internet Day! Op deze dag vragen we in meer dan 100 landen wereldwijd aandacht...
nieuws
Koning spreekt online over impact coronapandemie op de digitale infrastructuur
Den Haag, 20 januari 2021 | Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 januari online gesproken met vertegenwoordigers van bedrijven...