Ontwikkelingen rondom de auteursrechtrichtlijn

We hebben in het afgelopen jaar veel gedaan en veel geschreven over het Copyright Directive, het Europese wetsvoorstel dat online auteursrecht moet regelen. Dat voorstel bevat twee paragrafen die enorme gevolgen hebben voor de gehele internet industrie. Het komt er op neer dat internet bedrijven er voor moeten zorgen dat er niet langer content, inclusief verwijzingen en fragmenten ervan, online kunnen komen als er voor zulke content geen toestemming is van de rechthebbenden. Het is volstrekt duidelijk dat dat alleen maar kan als alles wat op het internet wordt geplaatst eerst door providers wordt gecontroleerd. Daarom wordt het wetsvoorstel ook aangeduid als “the censorship machine”.

Digitaal auteursrecht harmoniseren
Het is voor kleine bedrijven  een onmogelijk uit te voeren verplichting. Een stevige lobby van mediabedrijven , muziek – en filmindustrie heeft de EU overtuigd dat dat zulke ingrepen noodzakelijk zijn om de verdiensten van makers op peil te kunnen houden. De onmogelijkheid van grootschalig filteren en de beperkingen en kosten van zulke technologie werden afgedaan als technische details. Maar de aanhoudende geluiden vanuit de internet sector lijken nu toch serieus te worden genomen. In september greep het Europees Parlement in, en trok het mandaat in naar de commissie om hier een compromis over te sluiten. In december besloten vervolgens enkele lidstaten dat de geschetste oplossing niet langer verdedigbaar was, waarna het hele voorstel is terugverwezen naar de tekentafel. Uiteindelijk is een compromis gesloten door Frankrijk en Duitsland, waardoor het nu vrijwel zeker is dat het directive, inclusief de verguisde artikelen 11 en 13, wordt aangenomen door het Europees Parlement in het voorjaar van 2019.

Behoud van e-commerce directive
DINL blijft zich ondanks deze teleurstellende ontwikkeling samen met andere nationale en Europese organisaties hard maken voor behoud van het e-commerce directive: de neutrale rol van providers als het gaat om de content van gebruikers. Hosting, cloud en andere aanbieders van digitale infrastructuur mogen nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden voor datgene wat hun gebruikers doen. Het vooraf inspecteren van content hoort niet thuis bij aanbieders van servers, colocaties, netwerken of domeinen. De enige methode om onrechtmatigheid te bestrijden is op basis van de Notice en Takedown (NTD) systematiek. DINL heeft de content industrie aangeboden om te verkennen hoe de NTD aanpak gezamenlijk kan worden verbeterd. Dát past bij het karakter van het internet.

Zoeken
Related
event
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  Als een organisatie in een B2B-relatie schade lijdt door digitale...
nieuws
Koning spreekt online over impact coronapandemie op de digitale infrastructuur
Den Haag, 20 januari 2021 | Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 januari online gesproken met vertegenwoordigers van bedrijven...
nieuws
Amerikaanse big tech, waaronder Twitter, Facebook en Amazon, houdt grote schoonmaak. President Trump is digitaal de mond gesnoerd. De app...