Subsidie voor Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) vanaf 2022 structureel

Goed nieuws: De funding voor het EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik) en het programma Kind Veilig Internet is structureel gemaakt.

Het bestrijden van onrechtmatige online content is complexe materie. DINL is daarom om meerdere redenen positief over dit besluit.
Problemen zoals deze kunnen namelijk niet opgelost worden met simpele maatregelen. Er moet een stelsel met meerdere functies en processen ontwikkelen en in stand houden, en allerlei private en publieke actoren moeten blijvend samenwerken. Criminelen zitten bovendien niet stil en er moet dus ook continu worden bijgestuurd. Dit zou dan ook een blauwdruk moeten zijn voor andere digitale dossiers.

Meer informatie over de funding voor het EOKM lees je hier

Zoeken
Related
nieuws
Deltawerken
In een interview met Computer Weekly vertelt Michiel Steltman, directeur van stichting DINL, waarom de Nederlandse economie gevaar loopt door...
nieuws
Gezamenlijke reactie op de Kamerbrief “Hoofdlijnen beleid voor Digitalisering”
Excellenties, Wij hebben met grote belangstelling kennis genomen van uw Kamerbrief “Hoofdlijnen beleid voor digitalisering”, en willen onze reactie op...
event
Congres digitale overheid
iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren op donderdag 10 maart 2022 een congres over...