Vragen over de nieuwe Meldplicht Datalekken? ICTRecht stelt overzichtelijke factsheet beschikbaar

Vanaf 1 januari 2016 zal de nieuwe Meldplicht Datalekken van kracht worden voor bedrijven en (overheids)organisaties die privacy gevoelige gegevens beheren, bewerken en bewaren. Het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp), dat vanaf 1 januari Autoriteit Persoonsgegevens zal gaan heten, gaat toezicht houden op organisaties die onder de meldplicht gaan vallen. Daarbij krijgt het de bevoegdheid om stevige boetes op te leggen als meldplichtigen de meldplicht niet of niet juist naleven. De Autoriteit Persoonsgegevens zal in zulke gevallen een boete van maximaal tien procent van de jaaromzet of maximaal €810.000 euro kunnen opleggen.

Onlangs bleek dat veel organisaties die met de Meldplicht Datalekken te maken gaan krijgen, zich nog niet adequaat voorbereid hebben. Het is daarom belangrijk dat partijen die vanaf 1 januari 2016 deze meldplicht moeten gaan naleven, zich goed laten informeren en de juiste maatregelen nemen om onaangename verrassingen te voorkomen.  Belangrijke vragen daarbij zijn onder andere of een organisatie onder de meldplicht gaat vallen, welke incidenten gemeld moeten worden en welke procedure gevolgd moet worden om een tijdige en correcte melding te doen als zich een datalek voor doet. ICTRecht, dat voorziet in juridisch advies voor de online sector in de breedste zin, heeft een overzichtelijke factsheet opgesteld waarin alle ins- en outs van de Meldplicht Datalekken zijn opgenomen.

Download de factsheet of bezoek de website van ICTRecht

 

Zoeken
Related
event
Congres digitale overheid
iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren op donderdag 10 maart 2022 een congres over...
event
Congres digitale overheid
Nederland heeft een heldere visie op de Nederlandse digitale infrastructuur nodig. Daarom gaan we in het najaar met elkaar om...
event
Internet Governance Forum 2021
Van 6 t/m 10 december vindt de zestiende Internet Governance Forum (IGF) plaats. Stakeholders uit meer dan 130 landen zullen...