Menu

Over Stichting Digitale Infrastructuur Nederland

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is een coalitie van organisaties die zich samen inzetten voor een sterke digitale infrastructuur als basis van de Nederlandse digitale economie.  DINL is de spreekbuis van duizenden bedrijven die de faciliteiten en online basisdiensten leveren voor onderwijs, wetenschap, consumenten en het brede bedrijfsleven. Het gaat hierbij om colocatie van IT, hosting- en clouddiensten, connectiviteit en interconnects, domeinen, open source kernsystemen van het internet en andere diensten die kunnen worden aangemerkt als digitale infrastructuur.

DINL maakt overheden, bedrijven en burgers wegwijs in de digitale economie en laat zien wat de kansen zijn om de positie van de digitale mainport te versterken.

Dat doet DINL via drie programma’s:

DINL baseert haar standpunten op de kernwaarden van het internet: open, vrij, veilig, neutraal, divers en veelsoortig. DINL spant zich in om ongewenste effecten van de digitale economie op moderne manieren op te lossen, met co-regulering en publieke-private samenwerking, met een uitgestoken hand, vanuit een breed gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanuit de overtuiging dat noch overheid noch bedrijven ongewenste neveneffecten van digitalisering en digitale economische activiteit alleen op kunnen lossen.

Het driekoppige bestuur van DINL bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De standpunten, thema’s en beleidsprioriteiten van DINL worden vastgesteld aan een brede coalitietafel die vier keer per jaar bijeen komt. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door team DINL, dat onder leiding staat van Michiel Steltman (directeur).

Deelname aan DINL is mogelijk voor elke organisatie die zich wil inzetten voor de belangen van de sector en zich kan vinden in onze kernwaarden. Het werk van DINL wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers en sponsors van DINL

 • Sociaal

 • Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

  Blijf op de hoogte

 • Contact

  Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

  +31 70 762 1070

  info@dinl.nl