Menu

Partners

Dutch Startup Association
NBIP
Rabobank

PARTNER VAN STICHTING DINL

Partners van DINL zijn organisaties die de ambities van DINL onderschrijven en met DINL willen samenwerken om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daartoe ondersteunen zij DINL financieel. Zij verkrijgen daarmee het recht om zich te profileren als officiële DINL partner, en mogen die vermelding en het DINL logo voeren in al hun uitingen.

Partners kunnen rekenen op inzet van DINL voor de volgende zaken:

 • Opstellen van publicaties zoals persberichten, artikelen , interviews, voor zover de inhoud aansluit bij de programmapunten van DINL.
 • Ruimte voor hun bijdragen in DINL uitingen zoals publiceren van aankondigingen en nieuws in de DINL nieuwsbrief, op de agenda en website.
 • Ondersteuning bij eigen events of seminars, waaronder het verzorgen van een spreker van DINL bestuur of directie, en publicatie ervan op site en nieuwsbrief
 • First right of refusal en een korting van 25% bij sponsoring van DINL events.
 • Recht op participatie in DINL onderzoeken en projecten

Partnerships worden aangegaan voor de duur van een kalenderjaar, en worden jaarlijks verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 • Sociaal

 • Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

  Blijf op de hoogte

 • Contact

  Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

  +31 70 762 1070

  info@dinl.nl