Veiligheid, weerbaarheid en abuse

De digitale economie is gebaseerd op vertrouwen. Dat vertrouwen kan alleen worden geborgd als op een veilige en transparante manier met data en informatiebeveiliging wordt omgesprongen. Daarnaast is het van essentieel belang dat de sector een eensgezinde aanpak van abuse voorstaat en in praktijk brengt. Dat is niet alleen van belang voor eindgebruikers, maar ook voor aanbieders van digitale infrastructuur: door zelf het initiatief te nemen, houdt de overheid het vertrouwen in de sector als samenwerkingspartner en in de capaciteit van de sector om beveiliging en weerbaarheid ordentelijk te regelen. Ook wordt onnodige wet- en regelgeving op die manier vermeden.

Gerelateerde berichten over dit thema

event
Op 9 februari is het weer Safer Internet Day! Op deze dag vragen we in meer dan 100 landen wereldwijd aandacht...
event
Noteer 28 januari 2021 in uw agenda! Voor de vierde keer organiseren ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en Privacy...
nieuws
Nationale anti-DDoS-coalitie lanceert website over voortgang
Site weerspiegelt inspanningen van de coalitie afgelopen twee jaar Na zo’n twee jaar in relatieve stilte te hebben gewerkt, heeft...
nieuws
BTG-TGG
Organisaties werken samen aan een sterke Nederlandse digitale infrastructuur en digitale economie De Branchevereniging voor Telecom Grootgebruikers (BTG) en stichting...
nieuws
Deltawerken
Wat hebben de coronacrisis en het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over digitale weerbaarheid en...
nieuws
Werkthuisveilig.nl
Nederland werkt massaal thuis. Waar mogelijk zijn organisaties uit hun kantoren vertrokken en zijn hun medewerkers thuis gaan werken. Zelfstandigen...
nieuws
Michiel Steltman
De coronacrisis stelt Nederland op de proef. Het verloop is onzeker en door de forse maar verstandige overheidsmaatregelen is het...
nieuws
Bestrijden abuse
Het Meldpunt Kinderporno roept samen met de brancheorganisaties DINL, DHPA en ISPConnect hostingproviders en datacenters op om zich aan te...
nieuws
Hashdatabase voor effectieve aanpak kinderporno
Bijgestaan door zijn deelnemers maakt DINL zich sterk voor de aanpak van misbruik en onrechtmatige content. Met die aanpak is...
nieuws
Vitale infrastructuur
“Medio juni publiceerde de NCTV het tiende CSBN, het Cybersecuritybeeld Nederland, met de veelzeggende titel ‘Ontwrichting maatschappij ligt op de...