Wetgeving en regulering

Wetgeving en regulering zijn essentieel om de stabiele en betrouwbare kaders te scheppen waarbinnen de digitale economie kan floreren. Maar te vaak worden taken die in essentie bij de overheid horen, bijvoorbeeld als het gaat om handhaving, bij aanbieders van digitale diensten neergelegd. Er dreigt vervolgens een situatie waarbij neutrale aanbieders ex ante aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van hun klanten. Dit moet en kan anders: aanbieders zijn zich wel degelijk bewust van hun maatschappelijke rol, en door slim en transparant publiek-privaat samen te werken kunnen veel problemen verholpen worden.

Daarnaast moet de Nederlandse overheid de hun toegekende bevoegdheden op een verantwoorde, gerichte manier inzetten en zich onthouden van zaken als massa surveillance, grootschalig aftappen of afluisteren, en het zonder concrete aanleiding ongericht delen van data met buitenlandse diensten. Proportionaliteit moet het uitgangspunt zijn.

Daartoe is het essentieel dat de infrastructurele, faciliterende en daarmee neutrale rol van infrastructuur providers met betrekking tot handhaving en opsporing wordt gerespecteerd en tegelijkertijd de zelfregulerende mechanismen, multi-stakeholder en bottom-up aanpak van opsporing en handhaving worden gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de Notice and Takedown (NTD) procedure en de aanpak van abuse.

Gerelateerde berichten over dit thema

event
Internet Governance Forum 2021
Van 6 t/m 10 december vindt de zestiende Internet Governance Forum (IGF) plaats. Stakeholders uit meer dan 130 landen zullen...
event
De 25e editie van het ECP Jaarfestival vindt dit jaar plaats op donderdag 11 november in de Fokker Terminal in...
event
De One Conference is een internationale cybersecurityconferentie, waarbij toonaangevende sprekers inzichten en de laatste ontwikkelingen rondom cybersecurity delen. De conferentie...
event
iBestuur Congres 2021
Op woensdag 15 september is het weer zo ver het iBestuur Congres. Het iBestuur congres is het congres waar u...
event
EuroDIG 2020
EuroDIG is het Europese platform waar verschillende stakeholders van het internet bijeenkomen om kennis en best practices over het internet...
nieuws
Den Haag Hofvijver Binnehof
Bescherming van onze privacy, cybercrime, digitale autonomie, zorgen om aanvallen van staten op onze voorzieningen en verzameldrift van de overheid....
nieuws
Den Haag Hofvijver Binnehof
Een brede coalitie van technologie bedrijven, maatschappelijke organisaties en privacy-voorvechters is gevormd om de regering op te roepen de versleuteling...
nieuws
Amerikaanse big tech, waaronder Twitter, Facebook en Amazon, houdt grote schoonmaak. President Trump is digitaal de mond gesnoerd. De app...
nieuws
Nationale anti-DDoS-coalitie lanceert website over voortgang
Site weerspiegelt inspanningen van de coalitie afgelopen twee jaar Na zo’n twee jaar in relatieve stilte te hebben gewerkt, heeft...
nieuws
Vitale infrastructuur
Ruim voordat de coronacrisis losbarstte voerden DINL en anderen gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse...