Europese wetgeving

De laatste jaren is steeds meer nieuwe Europese wetgeving tot stand gekomen die ingrijpt op de digitale economie. Ook liggen er vergaande voorstellen die  schadelijk kunnen zijn voor het digitale MKB. Het spanningsveld tussen de noodzaak voor digitale innovatie als aanjager van economische groei en de soms ongewenste maatschappelijke neveneffecten van online activiteiten van bijvoorbeeld burgers of statelijke actoren leidt te vaak tot wetgeving die geen rekenschap aflegt van de diversiteit van aanbieders van digitale diensten en digitale platforms.

Concreet betekent dit dat er wetgeving wordt aangenomen of in voorbereiding is die inbreuk maakt op de grondbeginselen van netneutraliteit en het E-commerce richlijn. Deze laatste ontslaat, onder voorwaarden, neutrale aanbieders van digitale infrastructuur zoals hosters of clouddiensten van ex ante aansprakelijkheid als het gaat de activiteiten van hun klanten. Dit is een groot goed: het is cruciaal voor vertrouwen in de digitale economie, en het geeft uiting aan grondrechten als de vrijheid van expressie en de vrijheid van ondernemen. Als dit principe los wordt gelaten, worden digitale dienstverleners in feite handhavers.

De Nederlandse overheid en politiek moeten zich verzetten tegen elke inbreuk op die in de E-commerce Directive geborgde neutraliteit en non-aansprakelijkheid. De nieuwe Auteursrechten richtlijn is wat dat betreft een voorbeeld hoe het niet moet. Providers groot en klein krijgen de verplichting om content gegenereerd op hun infrastructuur door klanten te controleren op inbreuken op auteursrechten. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen grote, mondiale platforms en kleine, regionaal of louter landelijk actieve providers. Er komt een verplichting om content de beoordelen, wat alleen geautomatiseerd kan, en zelfs dan is het de vraag of dit technisch mogelijk is. Hoe dan ook wordt hiermee inbreuk gemaakt op de private activiteiten van miljoenen internetgebruikers en organisaties en wordt het digitale MKB op forse kosten gejaagd.

Het is van groot belang dat voor nieuwe wetgeving enkele duidelijke kaders in acht worden genomen. Uitgangspunten moeten daarbij zijn dat online bedrijven niet de rol van handhaver en rechter krijgen en dat de neutrale rol van online intermediairs zoals geborgd in het E-commerce Directive gehandhaafd blijft.

Gerelateerde berichten over dit thema

nieuws
De impact van de Europese copyrightrichtlijn uitgelegd
De discussie rond het nieuwe Europese copyright richtlijn zorgde voor veel onrust in de Nederlandse internetsector. Ondanks fel verzet lijkt...
nieuws
Ontwikkelingen rondom Europese wetgeving
De Europese Unie werkt aan verschillende wetsvoorstellen die in meer of mindere mate een impact hebben op de digitale infrastructuursector....
nieuws
Ontwikkelingen rondom de auteursrechtrichtlijn
We hebben in het afgelopen jaar veel gedaan en veel geschreven over het Copyright Directive, het Europese wetsvoorstel dat online...
nieuws
EU
DINL ondertekent samen met tientallen andere organisaties in Europa een oproep aan de EU om rekenschap af te leggen van...
nieuws
EU
Stichting DINL maakt zich zorgen over de gevolgen van de voorgenomen ePrivacy directive, een nieuw wetsvoorstel uit Brussel dat nieuwe...
nieuws
Interview over de Europese auteursrechten wetgeving met Michiel Steltman
Er wordt veel gezegd en geschreven over de voorgenomen Europese auteursrechten wetgeving. Met name artikel 11 en 13 van het...
nieuws
EU
Een Brussels wetsvoorstel dat in juni in het Europees Parlement door de juridische commissie is aangenomen verplicht providers om content...
nieuws
Podcast BNR: ‘Alsof je de bioscoop moet betalen als je ze klanten bezorg’
Michiel Steltman van de Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland) windt zich op over het voorstel van de Europese Commissie tot...
nieuws
20 april, top over Europese telecomnetwerken
Op woensdag 20 april jl. vond in Amsterdam een top over Europese telecomnetwerken plaats waaraan de Europese Commissie en hoge...
nieuws
Privacy Shield nog geen verbetering ten opzichte van Safe Harbor
Het nieuwe data privacy verdrag Privacy Shield, dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en de V.S. van een...