Menu

Bestrijding van abuse, cybercrime, evidente onrechtmatigheid

Bestrijden abuse

De neutrale rol van infrastructuur providers houdt in dat ze niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor hetgeen hun gebruikers of klanten doen. Dat impliceert dat ze nooit gedwongen mogen worden op grond van wet- en regelgeving om de activiteiten van hun klanten of gebruikers te monitoren (scannen, inspecteren of beoordelen) ten behoeve van handhaving van wet- of regelgeving.

Dat neemt niet weg dat zulke providers een verantwoordelijkheid hebben om te acteren op basis van informatie over abuse of cybercrime die van buitenaf met hen wordt gedeeld: notices. DINL is van mening dat elke provider van infrastructuur de gedragscode NTD moet hanteren. DINL roept stakeholders op om abuse en cybercrime altijd aan te pakken op basis van deze uitgangspunten. De sector juicht initiatieven op basis van die aanpak toe.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl