Menu

Bevoegdheden politie, justitie en inlichtingendiensten en toezicht

DINL zal zich blijven verzetten tegen elk wetsvoorstel (zoals bij de CC3 en de WIV) die politie, justitie en inlichtingendiensten ruime bevoegdheden geeft zonder dat daar een juridisch waterdicht systeem van toezicht en verantwoording tegenover staat. Immers, toezicht en verantwoording zijn de enige instrumenten die de burger ter beschikking staan om activiteiten die in principe geheim moeten blijven, binnen de perken te houden.

DINL zal zich kritisch opstellen ten aanzien van de inzet van zulke bevoegdheden: i.e. wettig, proportioneel; zal bij elk signaal dat van een te ruime toepassing of inzet sprake is, of wanneer sprake is van een onrechtmatige, te ruime of ongewenste inzet, haar invloed aanwenden om dit te signaleren en tegen te gaan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl