Menu

Bewaarplicht

De overheid moet zich onthouden van het instellen van nieuwe bewaarplichten die het karakter hebben van verzamelen, analyseren en profileren van data van onschuldige burgers. De overheid dient zich te beperken tot het werken met data die behoort bij concrete verdenkingen, en mag bedrijven nooit vragen om data te verzamelen met het oog op mogelijke toekomstige misdrijven. Dat schaadt het vertrouwen van burgers in de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en de willekeur van een overheid die conclusies zou kunnen trekken uit hun internetgedrag.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Maanweg 174, 2516 AB, Den Haag, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl