Menu

E-commerce directive en EU-richtlijn auteursrechten

EU

De Nederlandse overheid en politiek moeten zich verzetten tegen elke inbreuk op de neutrale rol voor handhaving van rechten van derden: c.q. uitholling of afbraak van de in de e-commerce directive geborgde neutraliteit. Zoals bijvoorbeeld voorgesteld in de nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn. Zeker het beschermen van commerciële belangen mogen nimmer een reden zijn om aan de neutrale rol van intermediaries te tornen. Voor protectionisme is op het internet geen plaats, iedereen heeft kansen voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Er zijn voldoende mogelijkheden om inbreuken (op auteursrechten) te bestrijden met een verbetering en versterking van het barrièremodel (inzet op het belemmeren van de diverse aspecten van abuse en cybercrime), daartoe reikt de sector de organisaties die zich bezig houden met handhaving (van auteursrechten), de hand.

 • Sociaal

  • Stichting DINLOp 25 maart nam het Europarlement de omstreden auteursrechten richtlijn aan. Wat gaan de uploadfilters en de linkta…
  • Stichting DINLNederland is een belangrijk internationaal knooppunt voor het internet. Dat is mede te danken aan de zeekabels die…
  • Stichting DINLHoe weet je of een cloud of IoT-apparaat goed genoeg is beveiligd om gevoelige gegevens op te slaan?…
 • Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

  Blijf op de hoogte

 • Contact

  Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

  +31 70 762 1070

  info@dinl.nl