Menu

Beschermen van technologie voor informatieveiligheid

Voor de bescherming van informatie tegen toegang tot, of afluisteren door onbevoegden is het gebruik van versleuteling, en het up-to-date houden van systemen essentieel. DINL vindt daarom de integriteit van veiligheidsstandaarden zoals encryptie en de mogelijkheid voor bedrijven om snel geïnformeerd te worden over gevonden kwetsbaarheden, essentieel voor de informatieveiligheid – en daarmee het vertrouwen.

DINL wijst dan ook elke vorm van inbreuk op die veiligheid door overheden af. Achterdeuren in encryptietechnologie, de verplichtingen om sleutels af te geven door anderen dan de direct betrokken partijen en het gebruik van zero days (onbekende beveiligingslekken in software) compromitteren de informatieveiligheid en zijn daarom onacceptabel. DINL verzet zich tegen de suggestie dat hier een afweging tussen privacy en veiligheid moet worden gemaakt, of dat een compromis mogelijk is.

Immers, de recente geschiedenis laat zien dat zodra inlichtingendiensten en Justitie de beschikking hebben over zero days (Wannacry), encryptie niet langer betrouwbaar is (Diginotar, Heartbleed) en technologie die de veiligheid compromitteert, er cybercriminelen of andere statelijke actoren zijn die die informatie ook hebben en gebruiken.

Overheden moeten daarom alle kwetsbaarheden die ze kennen, direct aan het bedrijfsleven melden, zich onthouden van elke vorm van aankoop of gebruik van producten of diensten die handel in zero days mogelijk maken, encryptie met rust laten. Kortom, safety gaat altijd voor security.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl