Menu

Keten problematiek

De nieuwe Europese privacywet GDPR brengt veel op gang. Door de stevige stok, in de vorm van draconische boetes die toezichthouders kunnen uitdelen, zijn de verwerkingsverantwoordelijken in beweging gekomen. De kern van de GDPR: verantwoordelijken moeten laten zien dat er volledige regie is over de bescherming van privacy, door de organisaties zelf en alle verwerkers. De publicaties, adviezen en stappenplannen van AP en juristen is voor het overgrote deel geschreven vanuit het perspectief van de verwerkingsverantwoordelijken.

Aanbieders van digitale infrastructuur zijn in de kern van hun dienstverlening echter verwerkers. Immers, de meeste aanbieders van digitale infrastructuur hebben zelf de regie over hun diensten en veiligheid en opereren niet in (rechtstreekse) opdracht van hun afnemers. Zulke verwerkers dreigen er bekaaid van af te komen: ze kunnen speelbal worden van hetgeen vanuit het perspectief van verantwoordelijken wordt bedacht. Zo kunnen met name kleinere aanbieders gemakkelijk slachtoffer worden van regeldruk die het gevolg is van die top-down insteek. Juridisering en verleggen van aansprakelijkheden draagt per slot van rekening niets bij aan privacy en veiligheid.

Het is essentieel dat ook aan de belangen van verwerkers met een generiek business model, aandacht wordt besteed. En er ruimte komt voor toepassing van een aanpak vanuit het perspectief van verwerkers. De indruk mag niet bestaan dat een bottom-up aanpak in strijd zou zijn met de GDPR.

Zo moet er voldoende ruimte zijn voor een generieke aanpak, en de mogelijkheid voor verantwoordelijken om een provider te kiezen– en daarmee direct in control te worden beschouwd, te voldoen aan de GDPR.

DINL zet zich daarom in voor invullingen van de GDPR die generieke leveringsmodellen ondersteunen: zoals weerbare algemene voorwaarden, generieke verwerkersovereenkomsten, een level playing field voor leveren van zulke diensten in de internationale context, voor betere vergelijkbaarheid en voor herbruikbare audits reports; en de steun en comfort van toezichthouders voor zulke modellen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl