Menu

Multi-stakeholder aanpak

DINL is van mening dat er meer gebruik zou moeten worden gemaakt van de kennis van zaken en ervaring vanuit de sector, en steviger ingezet kan worden op alle vormen van PPS en multi-stakeholder samenwerking.

DINL ziet niets in oproepen voor grote, op wetgeving gebaseerde masterplannen met regie van stakeholders die buiten de sector staan. Het gehele internet heeft immers als fundament de multi-stakeholder aanpak voor governance, en het permissionless innovation paradigma voor innovatie: denken in faciliteiten en het voorbouwen op bestaande innovaties. Dat is naar de overtuiging van DINL dé manier die moet worden gebruikt voor het verbeteren van informatieveiligheid in vaak complexe ketens, en voor het bestrijden van abuse en cybercrime. Het zoeken naar betrokkenheid van- en samenwerking me alle actoren, en het denken in faciliteiten en functies, is effectiever dan regulering en top-down bestuurlijke regie.

DINL omarmt daarom projecten die het karakter hebben van die multi-stakeholder aanpak. Samenwerken niet slechts in de vorm van overleg, maar ook samenwerking op het operationeel vlak. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van generieke faciliteiten, aggregeren van (voortbouwen op) bestaande functies, informatie sharing en inzet op basis van het barrièremodel.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Maanweg 174, 2516 AB, Den Haag, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl