Menu

Cybersecurity en het Nationaal Cyber Security Centrum

De overheid heeft als belangrijke taak het inrichten van efficiënte informatie sharing over dreigingen en andere cybersecurity informatie. Dat vereist een echt nationale CERT. De huidige rol van het NCSC als CERT voor slechts overheid en kritieke infrastructuur is ontoereikend. Het overgrote deel van het bedrijfsleven en dus samenleving wordt daardoor de essentiële informatie over hun cybersecurity onthouden, en dat is niet langer acceptabel.

De overheid moet zich daarom sterk inzetten voor een betrouwbare, brede nationale informatie sharing: die alle operators van infrastructuur verbindt en van relevante informatie kan voorzien over hetgeen zich in hun netwerk(en) afspeelt. Zo’n bottom-up aanpak is essentieel om de vele honderden op het Internet aangesloten partijen (in operationele zin) de mogelijk te geven hun afnemers, klanten en gebruikers te ontzorgen en de door hen gebruikte infrastructuur veilig, up-to-date en vrij van abuse en cybercrime te houden.

DINL roept de overheid, het NCSC en alle betrokken stakeholders op om dit zo snel mogelijk te regelen. Er is geen noodzaak te wachten op een nationaal deltaplan, deze CERT voorziening is in alle denkbare scenario’s essentieel.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl