Menu

Toezichthouders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een belangrijke taak. De AP moet, net als andere toezichthouders, guidance en comfort bieden voor verwerkers, zoals aanbieders van colocatie, cloud en andere infrastructurele diensten. Het is essentieel dat ook hun perspectief aandacht krijgt. Concreet betekent dit dat de AP ook aandacht moet besteden aan hetgeen verwerkers kunnen, mogen en moeten doen, wat zij van hun afnemers mogen verwachten, en hoe zij zich tegen onnodige regeldruk kunnen verweren. Zodat businessmodellen van generieke dienstverleners niet worden geschaad, en tegelijkertijd maximale aansluitbaarheid in complexe ketens kan worden bereikt zonder onevenredige, onnodige en ongewenste juridisering en regeldruk.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Blijf op de hoogte

  • Contact

    Maanweg 174, 2516 AB, Den Haag, Nederland

    +31 70 762 1070

    info@dinl.nl